Tietoa tietosuojasta ilmaiseksi

Tietosuojasta on olemassa useita hyviä ilmaisia lähteitä, joita kannattaa kopioida talteen tai seurata jatkuvasti.

Tästä lähtee:

    • Ja toinen puolentoista tunnin masterclass:

Maksulliset koulutukset

Ilmaisten aineistojen lisäksi tietosuojasta on tarjolla runsaasti maksullista koulutusta. Tässä muutamia poimintoja:

3.10.2017 Legal Design ja tietosuoja: Käyttöehdot ja tietosuojaselosteet ovat usein vaikeaselkoisia ja kaipaavat käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Muotoilu – siis käyttäjälähtöinen ajattelutapa – muuttaa vääjäämättä myös juridiikkaa. Käyttäjälähtöisyys ja tiedon saannin helpottaminen ovat myös yksi uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteista. Asetuksen myötä velvollisuus informoida asiakkaita kasvaa entisestään. Käyttäjäehdoista ja tietosuojaselosteista on käytävä ilmi selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään. Ohjelma / Ilmoittautuminen

11.10.2017 Työelämän tietosuoja-asiat kuntoon: Käytännönläheinen läpileikkaus tietosuojakysymyksiin työelämässä alkaen rekrytoinnista ja päättyen työsuhteen päättymiseen. Seminaari palvelee erityisesti henkilöstöhallinnon tarpeita. Luennoitsijat (mm. Eija Warma ja Oskari Rovamo) avaavat uusien tietosuojavaatimusten taustoja konkreettisten esimerkkien ja omien kokemustensa kautta sekä jakavat myös parhaat käytännön vinkkinsä riskien välttämiseksi ja henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn. Seminaariosallistujilla on myös mahdollisuus lähettää luennoitsijoille ennakkokysymyksiä, jotka otetaan osaksi päivän ohjelmakokonaisuutta. Ohjelma / Ilmoittautuminen

24.10.2017 Elina Koivumäki: EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset markkinointiin ja digitaaliseen liiketoimintaan: Seminaarissa käsitellään sekä kuluttajille suunnattua markkinointia ja viestintää (B-to-C), että yritysten yhteyshenkilöille suunnattua toimintaa (B-to-B). Tilaisuuden kouluttajana toimii lakimies, tietokirjailija, bloggaaja Elina Koivumäki, Lexperiencestä. Ohjelma / Ilmoittautuminen

31.10.2017 Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn ulkoistus: EU:n tietosuoja-asetuksella on merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen käsittelyyn ja luovutukseen. Tilaisuudessa perehdytään henkilöitä koskevien tietojen luokitteluun ja lainmukaiseen käsittelyyn sekä siihen, mitä seikkoja on syytä huomioida henkilötietojen luovutuksessa ja niiden käsittelyn ulkoistuksessa. Kouluttajina muun muassa Mika Puittinen ja Pessi Honkasalo. Ohjelma / Ilmoittautuminen

21.11.2017 Uudistuva tietosuojasääntely – toimijoiden roolit ja vastuut: Uudistuva tietosuojasääntely – toimijoden roolit ja vastuut -seminaari on viisiosaisen Lakimiesliiton Koulutuksen järjestämän Tietosuojavastaavan koulutusohjelman ensimmäinen seminaari. Luennoitsijoina Eija Warma sekä professori Ahti Saarenpää. Ohjelma / Ilmoitauttuminen

29.11.2017 Henkilötietojen lainmukainen käsittely: EU:n tietosuoja-asetuksen tuomilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen käsittelyyn ja sitä koskeviin vastuukysymyksiin. Koulutuksen jälkeen: tiedät millainen lainsäädäntökehys tietosuoja-asioita ohjaa ja miten näitä säädöksiä sovelletaan käytännössä; kuulet tietosuoja-asetuksen uudistusten vaikutuksista henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn; osaat arvioida henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vastuukysymyksiä omassa organisaatiossasi paremmin sekä tiedät, miten tietosuojan kehittämishankkeeseen kannattaa ryhtyä. Ohjelma / Ilmoittautuminen

11.12.2017 Elina Koivumäki: EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaikutukset markkinointiin ja digitaaliseen liiketoimintaan: Seminaarissa käsitellään sekä kuluttajille suunnattua markkinointia ja viestintää (B-to-C), että yritysten yhteyshenkilöille suunnattua toimintaa (B-to-B). Tilaisuuden kouluttajana toimii lakimies, tietokirjailija, bloggaaja Elina Koivumäki, Lexperiencestä. Ohjelma / Ilmoittautuminen

18.1.2018 Uuden tietosuoja-asetuksen velvoitteet yritykselle: Koulutuksessa tutustutaan henkilötietojen suojaa koskevaan lainsäädäntöön ja siihen, miten nykytilan arviointi toteutetaan. Päivän aikana käydään myös läpi, mitä tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen käytännössä tarkoittaa. Tilaisuuden jälkeen tiedät, millaisia velvoitteita EU:n uusi tietosuoja-asetus asettaa yrityksille, ja miten niihin tulisi vastata. Samalla kirkastuvat myös tietosuojavastaavan vastuut ja velvollisuudet. Ohjelma / Ilmoittautuminen

23.1.2018 Tietosuoja ja tietoturva:  Tietosuojavastaavan koulutusohjelman toisessa seminaarissa käsitellään tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vastuukysymyksiä sekä erilaisiin riskeihin varautumista. Luennoitsijoina mm. Jukka Lång, Eija Warma ja Ari Andreasson. Ohjelma / Ilmoittautuminen

13.3.2018 Tietojen käsittely – lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojaus: Tietosuojavastaavan koulutusohjelman Kaksipäiväisessä seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, vastuita, riskejä ja henkilötietojen suojausta. Seminaariin sisältyy luentojen lisäksi käytännön harjoituksia. Luennoitsijoina mm. Eija Warma ja  Kai Kuohuva. Ohjelma / Ilmoittautuminen

26.2.2018 Henkilötietojen lainmukainen käsittely: EU:n tietosuoja-asetuksen tuomilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen käsittelyyn ja sitä koskeviin vastuukysymyksiin. Koulutuksen jälkeen: tiedät millainen lainsäädäntökehys tietosuoja-asioita ohjaa ja miten näitä säädöksiä sovelletaan käytännössä; kuulet tietosuoja-asetuksen uudistusten vaikutuksista henkilötietojen ja arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyyn; osaat arvioida henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vastuukysymyksiä omassa organisaatiossasi paremmin sekä tiedät, miten tietosuojan kehittämishankkeeseen kannattaa ryhtyä. Ohjelma / Ilmoittautuminen

13.3.2018 Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn ulkoistus: EU:n tietosuoja-asetuksella on merkittäviä vaikutuksia henkilötietojen käsittelyyn ja luovutukseen. Tilaisuudessa perehdytään henkilöitä koskevien tietojen luokitteluun ja lainmukaiseen käsittelyyn sekä siihen, mitä seikkoja on syytä huomioida henkilötietojen luovutuksessa ja niiden käsittelyn ulkoistuksessa. Kouluttajina muun muassa Mika Puittinen ja Pessi Honkasalo. Ohjelma / Ilmoittautuminen

16.4.2018 Mitä jokaisen tietosuojavastaavan tulee tietää tietoturvasta? Tietoturva on olennainen osa tietosuojaa. Tietosuoja-asetus tuo lisävaatimuksia myös tietoturvalle; organisaatioiden tulee varmistaa tietoturvansa riittävyys ja varautua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Tilaisuudessa tarkastellaan tietoturvakysymyksiä käytännönläheisestä näkökulmasta ja käydään läpi, miten minimoidaan tietoturvauhat käytännössä. Tilaisuuden asiantuntija toimii tietokirjailija, tietotekniikka-asiantuntija, DI Petteri Järvinen. Ohjelma / Ilmoittautuminen

15.5.2018 Tietojen luovutus ja kaupallinen hyödyntäminen: Tietosuojavastaavan koulutusohjelman neljännessä seminaarissa käsitellään henkilötietojen luovuttamista ja kaupallisen hyödyntämisen rajoja.Luennoitsijoina mm. Eija Warma ja Pessi Honkasalo. Ohjelma / Ilmoittautuminen

28.8.2018 Tietojen käsittelyn ohjeistus, omavalvonta ja raportointi: Tietosuojavastaavan koulutusohjelman viidennessä seminaarissa käydään läpi henkilötietojen käsittelyn ohjeistusta, omavalvontaa, raportointia ja tietotilinpäätöksen laatimista. Ohjelma / Ilmoittautuminen