Mitä ovat JIT 2015 ehdot?

Jos blogin nimi alkaa kirjamilla JIT, niin varmaan tulisi osata kertoa sanoa, mitä se JIT 2015 oikein tarkoittaa.

Heh…no, oikeasti, en tiedä, mutta veikkaan “Julkisten IT-hankintojen sopimusehdot 2015”.

JIT 2015 ehdot on tarkoitettu julkisiin IT-hankintoihin vakioehdoiksi. Virallisesti JIT 2015 ehdot määritellään suositukseksi joka “on tarkoitettu julkisen hallinnon hankintayksiköille niiden tehdessä tieto- ja viestintätekniikan ja palvelujen hankintoja.” JIT ehtoja noudatetaan julkisen hallinnon IT-tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa edellyttäen, että niihin on viitattu sopimuksessa, ja että niistä ei ole joiltakin osin kirjallisesti toisin sovittu.

JIT ehdot on siis tehty sitä varten, että jokaisen hankintayksikön ei tarvitsisi erikseen keksiä “pyörää uudelleen” IT-palveluja ja tuotteita hankkiessaan. Kehitystyöhön osallistuu alan parhaimmisto ja molempien osapuolien, hankkijoiden ja toimittajien edustajia.

Siksi lienee päädytty myös julkisissa hankinnoissa yleisiin sopimusehtoihin, eli JIT 2015 ehtoihin. Syyskuussa 2015 julkaistut JIT 2015 ehdot korvasivat aiemmat JIT 2007 ehdot, jotka olivat varsin laajassa käytössä ja niihin usein viitattiin tarjouspyynnöissä.

Ehdot helpottavat hankintoja

Vaikka JIT 2015 ehdot ovat eräänlainen “kultainen keskitie”, ne ovat myös käytännössä ainoa vaihtoehto. Ohjelmistoalalla ei ole olemassa mitään standardia sopimusmallia, paitsi IT 2015 ehdot, jotka ovat kyllä mielestäni varsin toimittajaa suosivat. IT 2015 ehtoja ei kuitenkaan ymmärtääkseni käytetä kovinkaan suurissa hankkeissa, vaan on tarkoitettu enemmän pienten ja keskisuurten yritysten hankintoihin. Hankintayksiköllä olisi kova työ tehdä IT 2015 ehdoista itselleen sopivat. Lisäksi kenenkään toimittajan ehtoja ei voisi käyttää “mallina” tarjouspyynnössä, koska jokaisella toimittajalla on omat ehtonsa ja kirjo on hyvin laaja.

Hankintalaki ei anna suuria mahdollisuuksia ehtojen neuvottelulle jälkikäteen, joten JIT 2015 ehtojen tulisi olla sellaiset, että niillä saadaan tarjoajat tekemään tarjouksia. Tämä onkin JIT 2015 ehtojen suurin riski: jos ne ovat suosivat liiaksi hankintayksikköä, tarjouksia ei tule tai niitä tulee niin vähän, että hankintayksikkö ei voi

Ehdoilla voisi ajatella olevan kaksi vaikutusta. Ensinnäkin se antaa mielenrauhaa hankintayksikölle siitä, että sen asema on kutakuinkin hyvin turvattu IT-hankinnassa, eikä suuria “peikkoja” esiinny. Tämän lisäksi ne toivottavasti myös yhtenäistävät alan käytäntöjä ja siten myös toivottavasti luovat varmuutta toimittajiin ja tarjoajiin. Tästä syystä ilmeisesti joissain tilanteissa JIT ehdoissa on päädytty ratkaisuihin, joista itse kirjoittaisin toisin.

JIT 2015 ehdot koostuvat useasta eri osasta: yleisestä osasta sekä seuraavista liitteistä:

 1. Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin
 2. Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla
 3. Liite 4: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista
 4. Liite 5: Erityisehtoja palveluista
 5. Liite 6: Erityisehtoja konsultointipalveluista
 6. Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista
 7. Liite 8: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista
 8. Liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa

Ylläolevien ehtojen lisäksi on hyvä huomata että on olemassa myös erillisiä, JIT ehtojen käyttöä tukeva dokumentteja, kuten esimerkiksi varsin laaja ICT palvelutasojen suositus JHS 174.

JIT 2015 ehdoissa uutta on niiden parempi soveltuvuus pilvipalveluille,  avoimen lähdekoodin hankinnoille sekä ns. ketterän ohjelmistokehityksen menetelmin kehitettävien ohjelmistojen hankinnoille.

Tarpeellinen päivitys

JIT 2015 ehdoista on jätetty pois JIT 2007 -ehdoissa mukana ollut liite 6: Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista. Sen sijaan niissä mukana ollut liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista on uusissa JIT 2015 -ehdoissa jaettu kahtia ehtoliitteisiin 2 ja 3.  Myös aiemmin käytössä olleista sopimusmalleista kokonaan luovuttu ja hankintayksiköiden on nyt itse koostettava sopimuksensa näistä ehdoista.

Näyttäisi siltä, että JIT 2015 ehdot vastaavat juuri yleismaailmallisiin trendeihin, eli siihen, että ostetaan mahdollisimman paljon “palvelua” eikä pelkästään jotain tuotetta. Mielenkiintoista on myös se, että ehtoihin on otettu paljon myös ohjelmistokehitykseen liittyviä osia. Arvatenkin moni julkinen hankkija teettää myös ihan omaa ohjelmistokehitystään eli ei osta mitään valmista ohjelmistoa, vaan palkkaa yhtiön tekemään koko ohjelmiston itselleen.

Aika näyttää, miten JIT 2015 ehdot omaksutaan ja miten helposti toimittajat ja hankkijat sopeutuvat niihin. Vaikka ehdot on pitkälle mietitty ja kehitetty, se ei poista sitä todellista työtä. Ehtojen ja erityisesti erityisehtojen käyttöä on joka kerta pohdittava tarkasti eli on oltava varma siitä, että erityisehdot soveltuvat hankittavaan tuotteeseen tai palveluun.

Lähteet: hankinnat.fi, it2010.fi

Lyhyt powerpoint-esitys JIT 2015 ehdoista

Privacy Shieldiä ei vielä siunattu, mallilausekkeet yhä käytössä

EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelin Article 29 Working Party (“WP29”) ilmoitti keskiviikkona, että Safe harborin tilalle tulevan Privacy Shieldin arvioinnin takarajaa jatketaan helmikuun loppuun saakka.

EU:n tietosuojaviranomaiset ovat kokoontuneet yhteistyöelimen kokoukseen tiistaina ja keskiviikkona. Yhtenä asialistalla on EU:n ja Yhdysvaltojen välisen uuden tietosuojamekanismin, Safe harborin korvaaminen Privacy Shieldillä (lue kooste aiheesta tästä). WP29 kanta Privacy Shieldiin on avainasemassa mekanismin käyttöönotossa. Mikäli kansalliset tietosuojaviranomaiset eivät hyväksy sitä, EU:n alueelle voi syntyä erilaisia käytäntöjä ja kansainvälisillä toimijoilla voisi olla suuria vaikeuksia seurata hajanaista toteuttamistapaa.

Ranskan tietosuojaviranomaisen, CNIL:n pääjohtaja Isabelle Falque-Pierrotin totesi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että Privacy Shieldin arviointi on vielä kesken ja siksi yritysten tulisi käyttää olemassa olevia mekanismeja henkilötietojen siirtoon. Lisäksi Falque-Pierrotin totesi, että Privacy Shieldin juridinen asema ei ole vielä selvä. Falque-Pierrotin on myös WP29 puheenjohtaja.

Määräajan jatkaminen oli käytännössä ainoa vaihtoehto, koska Privacy Shieldistä ei ole vielä saatavilla riittävästi tarkkoja tietoja. Tarkoitushan on saada yksityiskohdat kuntoon seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Koska Privacy Shieldiä ei vielä “siunattu” tietosuojaviranomaisten puolesta, yritysten on jatkettava väliaikaisia toimintatapojaan EU:n ja Yhdysvaltojen henkilötietojen siirron turvaamiseksi. Käytössä olevat ns. EU:n mallilausekkeet  ja BCR:t eli Binding Corporate Rules ovat vielä hyväksyttyjä mekanismeja. Safe Harboria ei kuitenkaan voida enää käyttää, vaan se on korvattava edellämainituilla mekanismeilla.

WP29 lausunto

Safe Harbourista tuli Privacy Shield

Hieman yllättäen tiistaina 2.2.2016 illalla Euroopan komissio ilmoitti, että viime vuoden lokakuussa kaatunut Safe Harbor korvataan uudella “Privacy Shield” -mekanismilla. Neuvottelut osapuolten välillä olivat käyneet viime viikkoina varsin kuumana ja jatkuneet koko viime viikonlopun yli.

Ilmoitus oli siksi yllättävä, että vielä viikonloppuna koko järjestelmän kohtalo oli hämärän peitossa. EU:n tietosuojaviranomaiset olivat antaneet komissiolle ja Yhdysvaltojen hallitukselle aikaa tammikuun loppuun saakka, eikä sunnuntaina sopimusta ollut vielä syntynyt.

Komission mukaan Privacy Shield sisältää seuraavat elementit:

 • Yhdysvaltalaisten yritysten on sitouduttava vaativiin tietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin (jotka ilmeisesti noudattavat EU:n tietosuoja ja perusoikeusperiaatteita) ja myös mahdollisiin oikeustoimiin Yhdysvalloissa. Lisänä tässä on se, että yritykset, jotka käsittelevät “human resource dataa” eli esimerkiksi palkkatietoja tai muita henkilöstöjärjestelmissä olevia tietoja, sitoutuvat noudattamaan EU:n tietosuojaviranomaisten päätöksiä
 • Yhdysvallat on antanut vakuutuksen siitä, että viranomaisilla ei ole enää rajoittamatonta pääsyä eurooppalaisten henkilötietoihin ja että viranomaisten tietojensaantia on rajoitettu. Tässä mielenkiintoista on se, että kyseinen vakuutus on annettu kirjeen muodossa.
 • EU:n kansalaisilla on mahdollisuus valittaa heihin kohdistuvasta tietojen käsittelystä. Ensisijaisesti valitus olisi kohdistettava tietoja käsittelevälle yhtiölle ja se olisi käsiteltävä tietyssä määräajassa. Toissijaisesti valituksen voi tehdä myös paikalliselle EU:n tietosuojaviranomaiselle, jolla on on oikeus vedota Yhdysvaltojen kauppaministeriöön tai paikalliselle tietosuojaviranomaiselle FTC:lle. Valitusmenettely on “maksutonta” (“low cost”).
 • Asiaa valvomaan perustetaan oma “oikeusasiamies” eli “ombudsman”
 • Järjestelyn toimivuutta tullaan tarkastelemaan vuosittain
 • Yritysten sitoumusten toteutumista tullaan valvomaan entistä vahvemmin
 • Mekanismin voimaantulo tapahtunee seuraavan kolmen kuukauden aikana

Ylläoleva on vielä varsin hatara yleistys itse järjestelystä ja tietenkin tarkempi tutustuminen itse juridiseen tekstiin on paikallaan, kunhan sellainen on saatavilla.

Näyttökuva 2016-02-02 kello 22.39.22

Muutamia huomioita:

 • Valitusmekanismi on tervetullut, mutta vaikuttaa erittäin monimutkaiselta ja sen teho on täysi arvoitus., Mitä muuta EU:n viranomainen voi kuin odotella FTC:n tekevän päätöksiä? Useampi kommentaattori on jo maininnut, että FTC:llä ei ole valmiuksia käsitellä tällaisia valituksia vaan pystyy valvomaan lähinnä “strategisella tasolla”
 • Kirjeen pätevyys valtioiden välisenä sopimuksena ja juridisena asiakirjana. Olisi erittäin mielenkiintoista nähdä itse kirjeen teksti. Todetaanko siinä, että Yhdysvallat ei enää koskaan tee massavalvontaa? Miten kauan kirje on voimassa? Moni on epäillyt että kirjeen vaikutus lakkaa seuraaviin vaaleihin Yhdysvalloissa
 • On myös epäselvää, miten tietojen siirto Yhdysvaltojen ulkopuolelle tullaan sääntelemään ja ottaako siirtävä yritys tästäkin vastuun
 • Oikeusasiamiehen toiminta- ja valvontavalta on avainasemassa ja siitä ei ole vielä tarkkoja tietoja.
 • Uusi Privacy Shield mekanismi ei ilmeisesti ole sopimus vaan  “polittinen sopimus” ja “järjestely”, kuten komission tiedotteessa todetaan (kursiivi kirjoittajan):

“…political agreement reached and has mandated Vice-President Ansip and Commissioner Jourová to prepare the necessary steps to put in place the new arrangement…

Seuraavaksi komission on tehtävä päätös koskien uutta Privacy Shield -mekanismia. Tällä päätökselllä “varmistetaan” EU:n näkökulmasta, että Privacy Shieldiä noudattamalla taataan tietosuojadirektiivin vaatima riittävä tietosuojan ja tietoturvan taso. (ns. “adequacy decision”). Tällainen päätöshän oli siis myös aiempi Safe Harbor -päätös, jonka EU:n tuomioistuin kumosi lokakuussa.

Näyttökuva 2016-02-02 kello 22.43.13

Näyttökuva 2016-02-02 kello 23.47.43

Emperor

Lisäksi EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistyöelin Article 29 Working Party tulee arvioimaan Privacy Shieldin pätevyyden. Tältä osin on hyvä huomata, että yksi Safe Harbor -päätöksen suurista linjanvedoista oli se, että paikallisen viranomaisen ei tarvitse noudattaa komission linjausta, vaan sillä on oikeus arvioida tietosuojan taso itse. Eli riskinä on, että jokin paikallinen viranomainen ei noudatakaan komission päätöstä ja tällaisesta on ollut viitteitä muun muassa Saksassa.

Komission tiedote

HS:n juttu aiheesta

Ylen juttu aiheesta

Guardianin juttu aiheesta

Mielenkiintoinen analyysi järjestelystä

Toinen mielenkiintoinen analyysi

USA:n kauppaministeriön tiedote

Heti tuoreeltaan Twitterissä monet alan mielipidevaikuttajat totesivat ratkaisun torsoksi:

Ja hankkeen puolustajat olivat tietenkin toista mieltä:

 

Helsingin kaupungin hankintapäätöksistä valitettiin eniten vuonna 2015

Helsingin kaupungin hankintapäätöksistä valitettiin eniten vuonna 2015. Tämä selviää markkinaoikeuden vireillä olevien hankinta-asioiden sivulta. Vuoden 2015 viimeisenä päivänä Helsingin kaupungilla oli vireillä 17 hankinta-asiaa.  Tähän lukuun sisältyvät myös Helsingin kaupungin alaiset virastot ja omistamat yhtiöt, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto sekä Helsingin kaupungin asunnot Oy. Päätökset, joista on valitettu ovat varsin kirjavia: mukana on kaupunkipyöriä, Apotti-hanketta sekä autojen renkaita koskevia hankintoja.

Kakkossijan tässä kisassa ottaa Tampereen kaupunki. Tampereen markkinaoikeuteen päätyneet hankintapäätökset koskivat muun muassa kehitysvammaisten henkilöiden asumis-, työ-, ja päivätoimintapalveluja ja lastenkalusteita.

Kolmanneksi eniten oli valitettu Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin eli tutummin HUSin päätöksistä.

Kaikkiaan markkinaoikeudessa 31.12.2015 oli vireillä 229 hankinta-asiaa. Eniten valitettiin seuraavien hankintayksiköiden päätöksistä:

Hankintayksikkö Vireillä
Helsingin kaupunki 17
Tampereen kaupunki 8
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri 7
KL-Kuntahankinnat Oy 6
Lappeenrannan kaupunki 6
Lempäälän kunta 6
Turun kaupunki 5
Vantaan kaupunki 5
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4
Liikennevirasto 4
Porin kaupunki 4
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 4

Tiedot perustuvat vireillä oleviin hankinta-asioihin. Koska markkinaoikeuskäsittelyt ovat nykyään varsin lyhyitä, vuoden aikana on voinut siis tulla vireille enemmänkin juttuja, jotka on jo ratkaistu ja siten eivät ymmärtääkseni näy tässä listassa. Tästäkin huolimatta nämä tiedot kuvastavat varsin hyvin markkinaoikeuskäsittelyjen valtasuhteita: Helsingin päätöksistä valitetaan eniten.

 

Oikeudenkäyntimaksujen nosto vaikuttaa oikeusturvaan

Hankinta-asioiden oikeudenkäyntikustannuksia nostettiin hiljattain merkittävästi, kun tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) tuli voimaan vuoden 2016 alusta.

Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.000 euroa. Aiemmin maksu oli 226 euroa.

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.000 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.

Hankinta-asioissa peritään 2.000, 4.000 tai 6.000 euron sijasta 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Ja mikäli haluaa valittaa markkinaoikeuden ratkaisusta, muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. Eli pahimassa tapauksessa pelkät prosessimaksut ovat 12.000 euroa, kun lasketaan markkinaoikeuden ja KHO:n oikeudenkäyntimaksut yhteen.

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut, hankinta-asioissa siis hankintapäätöksestä valittaja.

Maksujen nostaminen on varmasti tarpeen, ja uskoisin niiden olevan hyvässä suhteessa prosessaamisesta tuomioistuimelle aiheutuviin kustannuksiin. Sinänsä tietenkin on hyvä huomata, että markkinaoikeuskäsittely varsinkin hankinta-asioissa on yleensä paperin pyörittelyä, eli suullisia käsittelyjä ei juuri pidetä.

Tavoitteena on ilmeisesti vähentää pienemmistä hankinnoista tehtyjä valituksia ja siten tehostaa oikeuden toimintaa. Kun maksettava oikeudenkäyntimaksu on suuri ja hankinnan arvo on pieni, harva haluaa lähteä valittamaan, kun prosessista ei saa edes “omiaan pois”.

Suhteutetaanpa oikeudenkäyntimaksu oikeudenkäynnin kuluriskiiin. Jos hyvin/huonosti käy, markkinaoikeus tuomitsee hävinneen osapuolen maksamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö joutuu yleensä korvaamaan noin 4000 euroa kun taas valittaja noin 3000 euroa (tarkemmat tiedot selviää täältä). Eli valittajalle kuluriski on keskimäärin noin viiden tonnin luokkaa. Alle 100.000 euron hankinnoista tehtyjä valituksia on noin 5 prosenttia. Mielenkiintoista muuten näissä on se, että pienen euromäärän hankinnoissa valituksen onnistumisprosentti on merkittävästi suurempi kuin isoissa hankinnoissa.

Eli jos maksujen nosto vaikuttaa pienistä hankinnoista tehtyjen valitusten määrään, se tarkoittaa sitä, että valitukset vähenevät juuri sieltä, missä oikeusturvan tarve on ollut suurin.

Toisaalta taas, ei ole ehkä edes yhteiskunnallisesti järkevää puida pitkään muutaman kymppitonnin arvoista hankintaa, kun kalliin tuomarin aikaa voisi käyttää isomman ongelman ratkaisuun. Siksi tehostamisajatus puolustaa paikkaansa, mutta periaatteesta tehtyjä valituksia saatetaan nähdä jatkossa vähemmän. Valitettavasti, sanoisin.

 

Lähde: PTC:n blogi

 

Vantaa, puolustusvoimat ja HUS lähes voittamattomia markkinaoikeudessa vuonna 2015

Puolustusvoimat, Vantaan kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) olivat vuonna 2015 lähestulkoon lyömättömiä markkinaoikeudessa. “Intin” hankintalain mukaisista päätöksistä valitettiin kymmenen kertaa ja vain yhdessä tapauksessa puolustusvoimat joutui taipumaan häviöön. Komea 90 prosentin voittosuhde on suurimpien hankintayksikköjen “sarjassa” korkein.

Luvut ilmenevät tekemästäni selvityksestä, jossa on käyty läpi kaikki tähän päivään mennessä julkaistut vuoden 2015 markkinaoikeuden julkisia hankintoja koskevat ratkaisut. Selvitys on siis tehty markkinaoikeuden sivulta saatujen tietojen perusteella. Katso tarkempia tietoja siitä, miten selvitys tehtiin, tästä.

Puolustusvoimien voitot koostuvat itse asiassa vain neljästä ratkaisusta, sillä makuupussien suojapussia koskevasta hankinnasta markkinaoikeus teki yhteensä seitsemän erillistä päätöstä, jotka kaikki päätyivät puolustusvoimien voittoon. Puolustusvoimien markkinaoikeudessa ratkaistavana olleiden hankintojen yhteismäärä oli arvoltaan lähes 14 miljoonaa euroa.

Vuotta 2015 markkinaoikeudessa väritti se, että hankintayksiköt olivat vahvoilla. Hankintayksikkö voitti 64 prosentissa tapauksista. Kokonaisuudessaan markkinaoikeudessa oli ratkaistavana hankintoja noin kahden miljardin euron arvosta. Kun arvioiden mukaan julkisten hankintojen arvo on noin 31-35 miljardia euroa, voidaan sanoa, että noin viisi prosenttia vuoden aikana tehdyistä hankinnoista päätynee markkinaoikeuden ratkaistavaksi. On hyvä huomata että viime vuonna markkinaoikeus antoi ratkaisuja ainakin vuosien 2013, 2014 ja 2015 aikana tehdyistä hankintapäätöksistä.

Onko tämä paljon vai vähän? No, katsotaan asiaa toisin päin: viime vuonna 95 prosenttia hankinnoista siis hoitui ongelmitta. Tässä on tietenkin hyvä huomata, että luvut ovat arvioiden arvioita ja pyöristyksien pyöristyksiä. Lisäksi en ole tutkinut tarkemmin aiempien vuosien kokonaisarvoja, joten on vaikea sanoa, miten suuria eroja eri vuosien välillä on markkinaoikeudessa. Yksi valitus kun voi koskea hankintaa, jonka arvo voi olla mitä tahansa 30.000 ja 335.000.000 euron väliltä.

Tässä vielä seitsemän eniten ratkaisuja markkinaoikeudessa saanutta hankintayksikköä ja voittoprosentit:

HUSilla hyvä voittoprosentti

HUS voitti yksitoista 13:sta hankinnoistaan tehdystä valituksesta, kun mukaan lasketaan myös Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiriin kuuluvat hankintayksiköt, kuten HUS-kiinteistöt ja HUS-logistiikka liikelaitos.

HUS:iä koskevista ratkaisuista suurin osa koostui ns. Apotti-hankinnasta. Apotti on usean kunnan yhteishankinta ja siksi se hieman “kaunistaa” joidenkin hankintayksiköiden tilastoja, koska se on huomioitu omassa tilastossani jokaisen hankintayksikön kohdalta erikseen. HUS ja mukana olevat kunnathan voittivat markkinaoikeudessa valitukset tehneet CGI Suomi Oy:n ja Tieto Healthcare & Welfare Oy:n.

Kahdesta tappiostaan vain toisessa (MAO 83/15) markkinaoikeus katsoi, että HUSin täytyi korvata valittajan oikeudenkäyntikulut. HUS joutui korvaamaan oikeudenkäyntikuluja 4.000 euron arvosta vuonna 2015 ja sille tuomittiin vain yksi 5.000 euron uhkasakko.

Uhkasakko tarkoittaa sakkoa jonka uhalla hankintayksikköä kielletään toteuttamasta hankintaa. Eli sakko tuomitaan maksettavaksi vain, mikäli hankintayksikkö ei noudata tuomioistuimen päätöstä. Uhkasakon määrä oli viime vuonna karkeasti noin 10 prosenttia hankinnan arvosta.

Helsingillä eniten voittoja

Eniten voittoja hankinta-asioissa kahmi Helsingin kaupunki, mutta sen tilille päätyi myös useampi tappio. Vuonna 2015 markkinaoikeus antoi Helsingin kaupungin hankintapäätöksistä yhteensä 23 ratkaisua, joista kuusi päättyi Helsingin kaupungin tappioksi. Helsingin tilille siis kertyi 17 voittoa.

Helsingille kuitenkin tuomittiin korvaamaan lähes 32.000 euron arvosta oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi kyseissä viidessä tapauksessa Helsingille langetettiin 750.000 euron edestä uhkasakkoja.

Helsingin asema on mielenkiintoinen. Helsingin päätöksistä myös valitettiin eniten viime vuonna. Helsingin kaupunki on yksi suurimmista hankintayksiköistä Suomessa. On kuitenkin mielenkiintoista, että sen päätöksistä valitetaan myös eniten. Esimerkiksi Hansel on myös hyvin suuri hankintayksikkö, mutta se suorastaan “loistaa poissaolollaan” näissä tilastoissa (viime vuonna “vain” kaksi markkinaoikeusratkaisua). Syynä lienee ilmeisesti se, että Hanselin ja esimerkiksi KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta tehdään paljon puitesopimuksia, kun taas Helsinki ilmeisesti kilpailuttaa paljon yksittäisiä hankintoja. Olisi mielenkiintoista vertailla näiden hankintayksiköiden vuosibudjettia ja ns. “valitusalttiutta”, mutta en saanut käsiini mistään luotettavia tietoja.

Puitehankinnathan vaativat markkinaoikeudesta valitusluvan, kun taas “normaalista” hankinnasta voi valittaa aina. Tässä voi olla yksi syy siihen, miksi Helsingin päätöksistä valitetaan niin paljon. Toinen syy voi olla myös se, että hankintojen arvo on varsin suuri, jolloin kiinnostus valittamiseen on varmasti suurempi kuin pienemmässä hankinnassa. Tosin ei ehkä kannattaisi valittaa, koska viime vuonnakin vain joka neljäs Helsinkiä vastaan tehty valitus menestyi.

Espoolla huono vuosi

Pääkaupunkiseudun kunnista huonoiten pärjäsi Espoo, jolle tuli takkiin viidessä hankinnassa kuudesta hankinnasta. Espoo siis voitti vain yhden sitä vastaan tehdyn valituksen. Siinä mielessä Espoon olisi ehkä kannattanut osallistua Apottiin, koska silloin sen numerot olisivat olleet ainakin hieman paremmat. Espoo oli mukana usean kunnan kanssa asumispalveluja koskevassa kilpailutuksessa, joka kaatui markkinaoikeudessa (MAO 377/15).

Voittamaton Vantaa

Vantaan kaupunki taas vei komeasti voiton kaikissa kuudessa jutussaan. Tätä voi sanoa kyllä erittäin hienoksi saavutukseksi. Kuusi kuudesta kertoo mielestäni joko hyvästä tuurista tai vahvasta osaamisesta, veikkaisin jälkimmäistä.

Myös useampi muukin hankintayksikkö pääsi “sadan pinnan kerhoon” eli voitti kaikki kilpailutuksensa. Esimerkiksi Kauniaisten kaupunki ja Ålands landskapsregering molemmat voittivat kaikki neljä oikeusjuttuaan.

Tässä vielä taulukko hankintayksiköistä, joilla oli markkinaoikeudessa neljä juttua viime vuonna:

Mitä ylläolevista numeroista voidaan päätellä?

Muutama ajatus herää näistä tilastoista. Ensinnäkin: ne perustuvat omaan selvitykseeni, joka ei ole ollut mitenkään tieteellisen tarkka, tosin olen tarkistanut tiedot useamman kerran. Lisätietoa siitä, miten selvitys tehtiin, löydät tästä.

Ylläolevista luvuista kannattane tehdä mitään hätiköityjä päätöksiä. Kävin kuitenkin nopeasti läpi HUSin vuoden 2014 oikeustapaukset: HUS voitti seitsemän yhdeksästä riidastaan vuonna 2014. En osaa kuitenkaan sanoa, että tarkoittaako tämä sitä, että HUSissa hankinta-asiat tehtäisiin jotenkin eri tavalla kuin muualla.

Hankinta kuin hankinta, kuinka vedenpitävästi laadittu, voi kaatua pikkuvirheeseen, ja pikkuvirheitä sattuu kaikille. Lisäksi on muistettava että terveydenhoidon alan hankinnoista valitetaan aika paljon (palaan tähän myöhemmin), joten siinäkin mielessä HUSin tulos on kutkuttavan hyvä. Myös Helsingin lukuja voidaan pitää todella hyvinä, ottaen huomioon varsinkin heidän hankintojensa määrän.

Valitettavasti saatavilla ei ollut hyviä ja luotettavia tietoja hankintayksiköiden kokonaisbudjeteista, johon oikeustapausten määrä ja arvo olisi hyvä suhteuttaa.

Siksipä toteankin vain, että hyvä menestys markkinaoikeudessa on vahva viittaus siihen suuntaan, että HUSissa ja puolustusvoimissa osataan hankintalaki varsin hyvin.

Oikeustapauksia läpi käydessä tuli kyllä selväksi julkisten hankintojen taloudellinen arvo. Monen hankinnan arvo on niin suuri, että ihan päätä huimaa. En esimerkiksi voinut kuvitellakaan, että Helsingin kaupunki käyttää yli 15 miljoonaa euroa oppikirjahankintoihin. Siinä luulisi jo muutaman prosentin säästölläkin olevan suuri merkitys!

Voiton määritelmä

Milloin hankintayksikkö on sitten voittanut? Oman määritelmäni mukaan silloin, kun markkinaoikeus hylkää valituksen ja toteaa, että hankintayksikkö ei ole rikkonut lakia. Hankintayksikkö häviää, kun päätös vähintään kumotaan mutta myös silloin kun valitus hylätään, mutta hankintayksikkö tuomitaan maksamaan oikeudenkäyntikulut. Miksi näin? Koska oikeudenkäyntikulujen tuomitseminen merkitsee mielestäni sitä, että valittajalla on ollut oikeus, esimerkiksi jonkin epäselvyyden vuoksi, käyttää valitusoikeuttaan, vaikka lopulta virhe ei olisi ollutkaan niin suuri että päätös tulisi kumotuksi.

Huomioita:

Listassa ei valitettavasti pysty luotettavasti esittämään ns. Hansel-hankintoja eli joissakin tilanteissa on kysymys Hanselin kilpailutuksesta mutta hankintayksikkö on itse tehnyt hankintapäätöksen.

Sopimuksen purkaminen JIT 2007 -ehdoissa: älä aliarvioi reklamaation merkitystä!

Varsin tuoreessa Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisussa käy ilmi, että myös sopimuskauden aikana tehtyihin muistioihin ja muihin asiakirjoihin tulee kiinnittää huomiota, ne nimittäin muodostavat riitatilanteessa merkittävän todiste. Näiden asiakirjojen vuoksi hävinnyt osapuoli joutui maksamaan yli miljoonan euron korvaukset (postauksen lopussa on linkki hovioikeuden ratkaisuun).

Ratkaisussa oli kyse siitä, että Kuopion seudun hankintatoimi ja sen asiakaskunnat ja yhteisöt (tässä kirjoituksessa “yhteisöt” tai “asiakkaat”) olivat päättäneet hankkia vuonna 2009 yhteishankintana, hankintalain mukaisen tarjouskilpailun päätteeksi TeliaSonera Finland Oy:ltä televiestintäpalveluja (“TeliaSonera”), muun muassa puhelinvaihdepalveluja ja matkaviestinpalveluja, eli kännykkäliittymiä.

Varsin pian sopimuksen solmimisen jälkeen, vuonna 2010, ilmeni useita ongelmia, joiden alkuperästä, syystä ja hyväksyttävyydestä ei näytä olevan täyttä selvyyttä. Näyttäisi siltä, että joillakin asiakkailla oli ollut ongelmia matkapuhelinten kuuluvuuden kanssa, muun muassa siten, että yhden kuntayhtymän sairaalan joitakin kriittisiä puhelimia ei saatu toimimaan.

Onko vika toimittajassa vai asiakkaassa?

Keskeisenä ongelmana tässä ratkaisussa oli se, mikä on hyvin monesti ongelmana IT-projekteissa. Asiakkaalla oli velvollisuus toimittaa tietoja TeliaSoneralle, jotta yritys pääsisi tekemään tarvittavat asentamiset, ohjelmoinnit ja säädöt. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan olleet toimittaneet riittäviä tietoja ajoissa ja joissakin tapauksissa tiedot olivat olleet myös virheellisiä. Eli suomeksi sanottuna kummallakin osapuolella oli sormensa sopassa.

Kiista oli ensiksi Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistavana. Käräjäoikeus tuomitsi asian kuntien hyväksi. Käräjäoikeus muun muassa katsoi, että kunnat olivat reklamoineet sopimuksen edellyttämällä tavalla ja että TeliaSoneran toimitus oli viivästynyt merkittävästi ja siten sen asiakkaiden tekemä sopimuksen purku oli ollut oikeutettu.

Käräjäoikeus katsoi, että viivästyminen ja virheet ovat koskeneet kaikkia yhteisöjä, koska yhteishankinnan keskeinen sisältö eli yhteinen infrastruktuuri, ilmaiset sisäpuhelut, yhteinen välitysympäristö ja numeroavaruus eivät olleet toteutuneet. Viivästymisellä ja virheillä on ollut olennainen merkitys yhteisöille niiden ylläpitämien palvelujen kannalta. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioidaan kokonaistoimituksen kannalta eli toimituksen pitäisi onnistua kaikkien yhteisöjen osalta. Hankintatoimella on ollut oikeus purkaa sopimus mukana olleiden yhteisö­jen puolesta. Hankintasopimusta ja sen alaisia palvelusopimuksia on tarkasteltava kokonaisuutena. Hankintasopimuksen purkautuessa myös palvelusopimukset ovat purkautuneet.

Asiakaspalveluun ei voi reklamoida

Yhteisöt olivat ilmoittaneet toimituksissa ilmenneistä virheistä muun muassa yhtiön asiakaspalveluun ja asiakkaasta ja toimittajasta koostuneen ohjausryhmän jäsenille. Tämän jälkeen virheistä oli koottu luetteloja ja toimitettu myöhemmin kirjallinen ilmoitus TeliaSoneralle. Kiistakysymykseksi muodostuikin juuri se, että missä määrin reklamaatio oli tehty ja missä määrin ei.

Hovioikeus tarkasteli JIT 2007 yleisten ehtojen sopimuksen purkamista koskevaa kohtaa 22.1 iii), jossa todetaan että sopijapuoli voi purkaa sopimuksen korjattavissa olevan sopimusrikkomuksen perusteella vain, mikäli sopijapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta.Teksti vastaa uusien JIT 2015 ehtojen kohtaa 12 alakohdan (1) kohtaa 2. Tämän lisäksi hankintayksikkö oli valmistautunut mahdollisiin ongelmiin ottamalla tarjouspyyntöön kohdan jonka mukaan hankintayksikkö saisi purkaa sopimuksen toimituksen laadun perusteella, jos toimittaja ei ole kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kyennyt parantamaan laatutasoaan tavoitetasoon asetettuun määräaikaan mennessä.

Hovioikeus katsoi, että siltä osin kuin sopimus on purettu toimituksen virheiden perusteella kysymys

on ollut toimituksen laadussa olleista, korjattavissa olleista virheistä. Sopimuksen purkaminen suorituksen virheiden perusteella on edellyttänyt kirjallista huomautusta sopimusrikkomuksesta eli reklamaatiota. Reklamaation tarkoituksena on yleensä varata toimittajalle mahdollisuus varautua tilaajan vaatimuksiin ja arvioida virhevastuunsa peruste sekä ryhtyä tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin. Reklamaation tarkoitus on varata toimittajalle mahdollisuus parantaa suorituksen laatua. Jotta toimittajalla olisi tähän mahdollisuus, reklamaatiossa on yksilöitävä sopimusrikkomus siten, että siinä on selostettu, millaisesta virheestä on kysymys ja miten se ilmenee. Hovioikeus ei näytä huomioineen tarjouspyynnön mainintaa laadussa ilmenevistä puitteista.

Hovioikeuden mielestä asiakaspalveluun lähetetyt ilmoitukset ja yhteisöjen työntekijöiden yhtiön työntekijöille lähettämät ilmoitukset olivat tähdänneet ainoastaan vikojen korjaamiseen, Tämän vuoksi hovioikeus ei pitänyt niitä juridisten sopimusosapuolten välisinä eikä niissä myöskään ollut asetettu sopimuksessa edellytettyä määräaikaa korjaamiselle. Ilmoituksia ei siten pidetty reklamaatioina. Tämän vuoksi hovioikeus katsoi, että osaa tehdyistä valituksista ei voitu siten pitää sopimuksen edellyttämänä reklamaationa, koska niistä oli ainoastaan valitettu asiakaspalveluun eikä ns. “kirjallisesti” eli sopimuksen mukaisesti TeliaSoneralle.

Projektisuunnitelma ja tarjous

TeliaSonera oli tarjouksessaan esittänyt alustavan projektisuunnitelman ja sen jälkeen vielä lopullisen projektisuunnitelman. Suunnitelman mukaan syksyn 2009 aikana oli määrä parantaa matkapuhelinverkon kuuluvuutta ja varmistaa, että yhteisöjen VolP-puheensiirrolle asetetut vaatimukset. Infrastruktuurin luonnin eli liittymä- ja välitysympäristön rakentamisen oli tarkoitus tapahtua 90 työpäivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta eli 20.1.2010 mennessä.

Yhtiö oli hovioikeuden mukaan sitoutunut tarjouksessaan takaamaan kuuluvuuden kaikissa kiinteissä toimipaikoissa ja tarvittaessa täydentämään verkkonsa kattavuutta tulevina vuosina. Sopimuskausi alkoi 1.1.2010 ja palveluiden oli tullut olla kokonaisuudessaan toimitettuina 1.4.2010 niin, että käyttöönottoprojekti olisi voitu päättää 3.5.2010.

Tarkat määrittelyt puuttuivat

Tuomioistuin juuri projektisuunnitelmaan ja siihen, että tästä huolimatta osapuolet päättivätkin toteuttaa käyttöönottoprojektin toisin kuin oli alun perin sovittu: osa kunnista ja yhteisöistä päätettiin ottaa palvelun piiriin eri tahdissa. Tästä oli päätetty projektinohjausryhmässä, mutta päätöksistä ei kuitenkaan ollut tehty sopimuksen edellyttämää muutosasiakirjaa. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi, että muutokset eivät olleet päteviä. Hovioikeus oli toista mieltä lähinnä siksi, että molemmat osapuolet olivat yhtä mieltä aikatauluista. Sen vuoksi hovioikeus katsoi, että sopimusta oli muutettu “hiljaisesti sopimalla”. Tässä piileekin juuri IT-projektien sudenkuoppa: vaikka asioista ei olisikaan sovittu paperilla, osapuolten välillä vallitseva käytäntö voikin olla juridisesti pätevä.

Hovioikeuden mielestä projektin aikataulu oli epämääräisesti määritelty (“vuoden loppuun mennessä”, “kevään aikana”). Ja toisaalta taas suunnitelmassa todettiin, että matkapuhelinverkon kattavuuden ja kuuluvuuden parantaminen on “jatkuvaa toimintaa” eli se ei varsinaisesti ole projekti, jossa on alku ja loppu. Tätä vahvistivat myös oikeudessa kuultujen todistajien kertomukset, joissa todettiin, että tarkoitus oli tehdä parannuksia pitkän ajan kuluessa. Tämän vuoksi hovioikeuden mielestä TeliaSonera ei ollut epäonnistunut projektissaan eikä siten rikkonut sopimusta.

Toinen vaihtoehto kelpasi

Kilpailuttamisprosessin kannalta mielenkiintoinen hovioikeuden tuomiossa oli myös sivuvjuonne ns. mobiilipuhelinvaihde eli ns. Centrex-liittymät. Tarjouspyynnössä tarjoajia pyydettiin ilmoittamaan hinta 13000 lankaverkon alaliittymälle. Lisätietona todettiin, että että liittymätyypit olivat analoginen, digitaalinen ja Centrex. TeliaSonera oli vastannut Centrex-liittymän hinnaksi 0 euroa. Hovioikeuden mielestä tarjouspyynnössä ei ollut selkeästi ilmaistu, että olisi ollut tarkoitus tilata tietty määrä nimenomaan Centrex-liittymiä.Centrex-liittymä on itse asiassa kaupallinen nimitys TeliaSoneran kilpailijan, DNA:n vaihdeverkkoratkaisun yhteydessä tarjottavalle palvelulle, jota ei myydä erikseen. TeliaSonera ei ilmeisesti pystynyt hankkimaan Centrex-liittymiä, vaan oli tarjonnut tilalle vastaavaa (joskaan ilmeisesti aivan täysin vastaavaa) ratkaisua.

Hovioikeus totesi, että TeliaSoneralla ei ollut velvollisuutta toimittaa nimenomaan tätä kyseistä palvelua, vaan vastaavakin palvelu tulisi hyväksyä. Hovioikeus totesi, Centrex-liittymien määrä ja välttämättömyys olisi tullut mainita tarjouspyynnössä nimenomaisesti, jos tarkoitus oli ollut, ettei samaa palvelua saa korvata muulla, vastaavat toiminnot sisältävällä liittymällä. Tämähän on varsin mielenkiintoista, koska hankintalakihan ei juuri missään nimessä salli tällaista, tiettyyn tuotemerkkiin rajoittuvaa vaatimusta!

Ei riittäviä virheitä purkuun

Hovioikeus katsoi, että yllämainitut virheet eivät olleet riittäviä sopimuksen purkamiseen. Syyksi hovioikeus katsoo sen, että purkaminen oli tapahtunut liian aikaisin, kesken toimituskauden eli ymmärtääkseni siis palvelun “käyttöönoton”. Sopimuksen purkaminen on suomalaisen oikeuskäytännön mukaan ollut mahdollista siis olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi tai mikäli näyttää erittäin todennäköiseltä, että osapuoli tulee rikkomaan sopimusta. Rikkomuksen lisäksi tärkeässä asemassa on sopimusta rikkovan osapuolen oikeus korjata virheensä ennen sopimuksen purkamista. Oma käsitykseni on, että osapuolella on oikeus jättää huomiotta myös korjaamismahdollisuus, mikäli sen onnistuminen on hyvin epätodennäköistä.

Tästä ei kuitenkaan ollut tässä ratkaisussa kysymys. Hovioikeuden mielestä yhteisöt eivät olleet antaneet TeliaSoneralle riittävää mahdollisuutta korjata virheitä. Lisäksi yhteisöt olivat – hovioikeuden mielestä – hätiköineet sopimuksen päättämisessä, koska palvelun “käyttöönotto” oli vielä kesken. Kolmas tärkeä elementti oli se, että TeliaSoneran toimituksen onnistuminen oli ollut hyvin paljon riippuvainen sen asiakkaiden yhteistyöstä ja asiakkaiden toimittamista tiedoista. Koska näissä tiedoissa oli ollut virheitä, TeliaSonera ei hovioikeuden mielestä ollut epäonnistunut toimituksessaan niin huonosti, että sen asiakkailla olisi ollut oikeus purkaa sopimus. Tämän vuoksi hovioikeus tuomitsi asiakasyhteisöt korvaamaan TeliaSoneralle menetetyn taloudellisen edun ja oikeudenkäyntikulut.

Merkittävät korvaukset

Tässä tapauksessa maksettavat oikeudenkäyntikulut olivat suuremmat kuin itse korvaus. TeliaSoneralle korvattiin saamatta jääneestä taloudellisesta edusta 14.446 euroa. Sen sijaan oikeudenkäyntikulut olivat mittavat: Suonenjoen kaupunki joutui korvaamaan käräjäoikeudessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista

96.268,30 euroa. Muut yhteisöt joutuivat maksamaan tämän lisäksi käräjäoikeuden osalta 760.956,71 euroa ja hovioikeuden osalta 385.593,36 euroa. Kokonaisuudessaan siis asiakkaat joutuivat maksamaan 1.257.264 euroa korvauksia TeliaSoneralle.


Hovioikeuden ratkaisu kokonaisuudessaan (Edilex, maksumuuri)

Täältä voit lukea sen myös ilman maksumuuria

Oikeuskäytäntöä:

KKO 2008:8;

KKO 2009:61

Ari Saarnilehdon artikkeli reklamaatiosta Lakimies-lehdessä (Edilex, maksumuuri)